หน้าแรก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัคร (ปี2562) เข้าสู่ระบบ แจ้งการชำระค่าสมัคร >> English Site
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณมินตรา หาญกล้า
อีเมล์: mintra.hankla@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-3316 (คุณมินตรา)
Facebook: CMU SCIENCE CAMP

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมโครงการค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ประจำปี 2562