ลงทะเบียนสมัครเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
(Register for CMU SCIENCE CAMP 2019 Application)