หน้าแรก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร (ปี2567) วิธีสมัครเข้าค่าย ลงทะเบียน/สมัครเข้าค่าย เข้าสู่ระบบ English Site
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณมินตรา หาญกล้า
อีเมล์: mintra.hankla@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-3316 (คุณมินตรา)
Facebook: CMU SCIENCE CAMP

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่